…
24 Kasım 2016, Perşembe

Ülkemde kadınların gücünü soracak olursanız, onlar tankların karşısında durarak, bir vatan kurtaracak dirayettedir


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Florida Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Kadın Kongresi" Ankara’da yapıldı.
Kongrenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, 15 Temmuz darbe girişimine karşı kadınların büyük mücadele verdiğini belirterek, "Ülkemde kadınların gücünü soracak olursanız, onlar tankların karşısında durarak, bir vatan kurtaracak dirayettedir" dedi.
Emine Erdoğan, tarih boyunca kadını ezen ekonomik ve sosyal şartların bugün daha da ağırlaşmış durumda bulunduğunu belirtti.
21. yüzyılda cinsiyeti de aşan temel insaniyet sorunları yaşandığına işaret eden Emine Erdoğan, "Ne yazık ki yerküreden kan damlıyor. Savaşlar, sosyal adaletsizlikler, tüm dünyayı saran şiddet kültürü, çevremizi kuşatıyor. Sevgisizlik, tüm alanları istila ediyor. Milyonlarca insanın yerinden, yurdundan edildiği, 600 binden fazla kişinin öldüğü bir savaş karşısında tüm dünya sessiz kalabiliyor. Yerkürenin topyekün bir dirilişe ihtiyacı var. Bu kongrenin, bu temel meselelere ilaç olacak yeni bakış açıları getirmesini umut ediyorum. Gerek kadın sorunlarıyla ilgili, gerekse insanlığı ilgilendiren temel meselelerde, yeni bir dil kurmaya vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
Emine Erdoğan, kadınların, ekonomik, politik, akademik, tüm alanlarda varlık göstermesinin, adaletin gereği olduğunu bildirdi.
Kadın ve erkeğin, birbirini bütünleyen iki cins olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Kadın ve erkek arasında bir hiyerarşiden değil, iş birliğinden söz edebiliriz. Yaratıcımız, kadına ve erkeğe farklı kabiliyetler vererek, onları birbirinin velisi kılmıştır. İşte bizler, bu prensibi hayata taşımalıyız. Ne yazık ki bazı geleneksel anlayışlar, kadınları toplumsal hayattan uzak tutmuştur. Oysa kadın ve erkek, potansiyellerine göre ve adilce, hak ettikleri yeri aldığı ölçüde refah toplumu inşa edilebilir. Unutmayalım, kadın ve erkek, bir kuşun kanadı gibidir. Biri olmazsa kuş uçamaz" ifadesini kullandı.
Emine Erdoğan, devletin 14 yıldır kadının konumunu yükseltme gayreti içinde bulunduğunu vurgulayarak, "Elbette yerleşik algıları yıkmak, tabularla mücadele etmek kolay değil. Fakat inanıyorum ki özellikle son 10 yılda katettiğimiz mesafe, gelecek adına da umut vericidir" dedi.- "Kadınlarımız destansı mücadele verdi"
Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok kritik bir darbe girişimi atlattığını anımsatan Emine Erdoğan hanımefendi şunları söyledi:
"Ordumuzun içine sızan bir grup hain terörist, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu sabote etmeye çalıştı. Bu süreçte, 247 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 194'ü ise yaralandı. Nice eş, çocuk, anne ve baba, gözü yaşlı, yüreği acılı olarak arkada kaldı."
 
Emine Erdoğan hanımefendi, darbe girişimi sırasında kadınların verdiği mücadeleye değinerek, şunları anlattı:
"Devletimizin ve milletimizin dirayetli duruşu ile savuşturulan darbe girişiminde, kadınlarımızın verdiği destansı mücadele kayda değerdir. Kadınlarımız, gece yarısı bir vakitte, üstlerinde F-16'lar uçarken, ellerinde sadece bayraklarıyla, silahlarla donatılmış tankların karşısına dikilmiştir. Burada, bir dakika durup düşünmenizi rica ediyorum. Bu cesareti onlara veren nedir? Bu öz güveni onlara aşılayan nedir? Korkusuzca tankları durduran o asil duruşun kaynağı nasıl açıklanabilir? Elbette vatanlarına olan aşkları, milletlerine olan sevdaları, demokrasiye olan inançları ve taşıdıkları o büyük yürekleridir. Ülkemin cesur kadınlarını huzurlarınızda saygıyla anmak istiyorum. Ülkemde kadınların gücünü soracak olursanız, onlar, tankların karşısında durarak bir vatan kurtaracak dirayettedir. Kadınlarımızın bu direnişinin, belki istatistik ilminde karşılığı yoktur. Ama bu duruş, bu cesaret, rakamlara sığmayacak kadar yüce bir kararlılığı ve iktidarı temsil eder. Bu asil direnişin, dünya demokrasi tarihine geçmesini umut ederim. Adil bir kadın tarihi yazılacaksa eğer, bu asla atlanmamalıdır. Kadınlarımız bu dirayeti, elbette tarihte gördükleri örnekliğe ve demokrasinin gücüne inanmışlığa borçludur. İnşallah bizler de bu şuuru, gelecek nesillere emanet edeceğiz. Umarız ki dünyaya demokrasi karnesi veren ülkeler de bundan nasibini alır."- "Karar mekanizmalarında kadınları güçlendirmeliyiz"
Kadınların gücü karşısında, hiçbir gücün direnemeyeceğini ifade eden Emine Erdoğan, "Yeter ki iş birliğimizi artıralım. Bilimin ışığını cesaretimizle buluşturalım. Kadınlarımızın ürettiği artı değeri, dünyaya bir şifa kaynağı olarak sunalım. Ekonomiden siyasete, akademiden medyaya kadınların her alanda varlığını artıracak etkin ve adil politikalar hedefleyelim" değerlendirmesinde bulundu.
Emine Erdoğan hanımefendi, Türkiye'nin kadın konusunu her zaman küresel ölçekte gündemde tutmaya büyük gayret gösterdiğine işaret ederek, G-20 bünyesinde geçen yıl, Türkiye'nin öncülüğünde ilk kez "Kadın-20 platformu" kurulduğunu, bu kapsamda çok sayıda toplantı yapıldığını, dünya liderlerine 2025'e kadar, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 20 oranında artırmak gibi küresel hedefler önerildiğini hatırlattı.
Emine Erdoğan, öte yandan, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde, 13'üncüsü gerçekleştirilen İslam Zirvesi'nin geçen aylarda İstanbul'da yapıldığını, burada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifiyle, kadın sorunlarının ele alınacağı bir kadın konseyinin temelinin atıldığını kaydetti.
Kadın sorunlarının hakkaniyet zemininde ele alması gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan hanımefendi, "Karar mekanizmalarında kadınları güçlendirmek ve erkekleri bu mücadeleye davet etmek durumundayız. Kadınları, iş hayatı ile özel hayat arasında tercihe zorlamayacak çalışma şartlarının takipçisi olmalıyız. Hükümetlerimizi buna teşvik etmeliyiz. Bu kongrenin, bu tür çabaları güçlendireceğine inanıyorum. Sonuçlarını merakla beklediğimi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
 -‘’Son 14 yılda birçok yasal reform gerçekleştirdik’’
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ise, her alanda sağlanmaya çalışılan fırsat eşitliğinin önemli hedeflerinden birinin şiddetin son bulduğu bir toplum hayatı olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye uzunca bir dönemdir yoğun bir mücadele veriyor. İster kadına yönelik olsun ister çocuğa veya yaşlıya yönelik olsun her türlü şiddetin son bulması için toplumun tümünü kuşatan çalışmalar büyük bir önem arz ediyor" dedi.
Bakan Kaya, ilk kez gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kadın Kongresi'nin ve pek çok sosyal politika konusunun kadın ekseninde ele alınmasının, kadın politikalarında ortak bir bakışa ulaşılması açısından umut verdiğini ifade etti.
14 yılda birçok yasal reform gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Kaya, başta Anayasa olmak üzere Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İş Kanunu gibi kanunlardaki değişikliklerle kadın- erkek arasında adil ve eşit bir denge kurulmasının amaçlandığını söyledi.
Bakan Kaya, Bakanlığın kurulduğu 2011'den bugüne kadar kadına, aile içinde ve toplumsal hayatta güç katacak reform niteliğinde adımlar atıldığını belirtti.
Hükümetin 10. Kalkınma Planı'nda, öncelikli dönüşüm programlarında ve birçok ulusal politika belgesinde kadınların toplumsal ve bireysel açıdan güçlenmelerini destekleyecek hedeflere öncelik verdiğini vurgulayan Bakan Kaya, kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasının, Hükümetin kadın politikalarının temelini oluşturduğunu kaydetti.- "Modernleşme, aileye yön veriyor"
Aile yapısındaki hızlı değişimin bütün dünyanın ortak meselesi olduğunun altını çizen Bakan Kaya, modernleşmenin her adımında, toplumun temel yaşam birimi olan aileye yön verdiğini aktardı.
Göç ve kentleşme sürecinde yaşanan büyük değişimin bir yandan ailelere önemli fırsatlar ve imkanlar sunarken diğer yandan da yeni sorunlar getirdiğini anlatan Bakan Kaya, 10. Kalkınma Planı, Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı ile değişimin getirdiği pek çok sorunun bütünlük içinde ele alınarak çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.
Bakan Kaya, aile kurumunu güçlendirmeyi ve refahını korumayı hedefleyen programın, kadınların temel sorun alanlarından biri olan iş veya aile arasında seçim yapma gerilimini azaltacak önlemler getirdiğini hatırlattı.
Bu kapsamda başlatılan uygulamalarda, kadının aile kurumu içindeki vazgeçilmez rolü ile eğitim ve istihdam süreçlerinin birlikte değerlendirildiğine işaret eden Bakan Kaya, çalışma hayatı içinde kadına sağlanan doğum izinleri, doğuma bağlı yarı zamanlı ve kısmi süreli çalışma haklarının kapsamının genişletilerek bu alandaki sorunların büyük ölçüde azaltıldığını söyledi.
Bakan Kaya, özel kreş ve gündüz bakım evlerinin özendirilmesinin de bu kapsamda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu dile getirdi.
 - "Kadın milletvekili oranı yüzde 14,73 seviyesine yükseltildi"
Kız çocuklarının eğitim sürecine katılımının desteklenmesi, çocuk evliliklerin önlenmesi, kadınlara yönelik mesleki gelişim programlarının ve kadın istihdamının teşvikinin hükümetin üzerinde titizlikle durduğu meseleler olduğuna değinen Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu noktada, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitimleri konusunda göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Öncülük ettikleri 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasıyla 300 bin kız çocuğumuz okulla tanıştı. Yine 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyasıyla okula gidememiş nice kadınımız, evlatlarıyla beraber eğitim alma imkanı buldu. Kadınların ekonomide, siyasette ve hayatın bütün alanlarında en çok da karar alma mekanizmalarında olması için çalışıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın konusunda gösterdiği hassasiyetiyle bugün kadınların hemen her alanda, kaymakam, vali, savcı, milletvekili, yönetici, girişimci olarak gururla çalıştığına dikkati çeken Bakan Kaya, "Cumhurbaşkanımızın siyasette kadınlara uyguladığı pozitif ayrımcılık neticesinde Cumhuriyet tarihi boyunca yüzde 4 seviyesinde olan kadın milletvekili oranı hükümetlerimiz döneminde 81 kadın milletvekili ile yüzde 14,73 seviyesine yükselmiştir" dedi.- "101 kadın konukevi 2 bin 657 kapasiteyle hizmet veriyor"
Bakan Kaya, "Her alanda sağlamaya çalıştığımız fırsat eşitliğinin önemli hedeflerinden biri şiddetin son bulduğu bir toplum hayatıdır. Kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye uzunca bir dönemdir yoğun bir mücadele veriyor. İster kadına yönelik olsun ister çocuğa veya yaşlıya yönelik olsun her türlü şiddetin son bulması için toplumun tümünü kuşatan çalışmalar büyük bir önem arz ediyor" diye konuştu.
Türkiye'nin, 2007'den beri kadına karşı şiddetle mücadelede Ulusal Eylem Planları doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Bakan Kaya, Bakanlığın kurulduğu günden beri "şiddete karşı sıfır tolerans" anlayışıyla bu alanda önemli değişimler yaptığını söyledi.
"Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"la bu alandaki mücadelenin yeni bir boyut kazandığını anlatan Bakan Kaya, şunları kaydetti:"Bunu tamamlayan bir başka adım Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulmasıdır. Böylece çok boyutlu bir sorun olan şiddetin önüne geçmek için caydırıcı tedbirler yanında koruyucu tedbirlere ağırlık verilmeye başlandı. Şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçlarıyla tek elden ve çok yönlü mücadele edebilmek amacıyla kurulan şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz halen 49 ilde hizmetlerini sürdürüyor. Bu hizmetin ülke genelinde yaygınlaştırması çalışmalarımız devam ediyor. Kasım itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 101 kadın konukevi 2 bin 657 kapasiteyle hizmet vermektedir. Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmak ve toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik eğitim çalışmalarımız devam etmektedir."
 - " Kadın Konseyinin kurulmasına karar verildi"
"İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferansı"nın 1-3 Kasım 2016 arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Kaya, konferansta "Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planı"nın kabul edildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle gündeme gelen Kadın Konseyinin kurulmasına tüm heyetlerin desteğiyle karar verildiğini ifade etti.
Bakan Kaya, kadın sorunlarının çözümünde, kadının sosyal statüsünün yükseltilmesinde uluslararası iş birliğinin kurumsal düzeyde artırılması için çalıştıklarını belirterek, kongrenin, kadın sorununun çözümünde önemli kararların alınmasına, ortak eylem planlarının geliştirilmesine vesile olmasını temenni etti.
Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen"1. Uluslararası Kadın Kongresi"nin açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İstanbul milletvekillerinden Fatma Benli ve Ravza Kavakçı Kan da katıldı.