…
15 Temmuz 2016, Cuma

Ülkemizin CEDAW 7. Dönemsel Ülke Raporu'nun Savunması Cenevre'de gerçekleştirildi.


Ülkemizin CEDAW 7. Dönemsel Ülke Raporu’nun Savunması Cenevre’de gerçekleştirilmiştir.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 7. Dönemsel Ülke Raporumuzun savunması, CEDAW Komitesi’nin 64. Oturumu çerçevesinde 13 Temmuz 2016’da gerçekleşen yapıcı diyalog çerçevesinde Cenevre’de yer alan BM Ofisi’nde gerçekleştirilmiştir.
Raporun savunması Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Gülser Ustaoğlu Başkanlığında, BM Nezdindeki Daimi Temsilcimiz Sayın Mehmet Ferden Çarıkçı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızdan temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Oturum Sayın Ustaoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sayın Ustaoğlu konuşmasına CEDAW  raporlarına ilişkin olarak Ülkemizdeki süreci aktararak başlamıştır. Ülkemizin son yıllarda yoğun göç aldığını aynı zamanda farklı yapılardaki terör saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Sayın Ustaoğlu buna rağmen “ayrımcılık yapmadan herkes için insan hakları”  anlayışı çerçevesinde insan haklarına ilişkin reformlardan ödün verilmediğini ifade etmiştir.
Konuşmada ayrıca Bakanlığımızın yeniden yapılanma sürecinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün politika yapma görevine kadına yönelik hizmetlerin de eklendiği ifade edilmiş, başta İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanması olmak üzere, uluslararası alanda atılan adımlara değinilmiş, sivil toplumla yapılan işbirlikleri vurgulanmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele, farkındalık artırma çalışmaları, kız çocuklarının eğitimi, kadınların işgücüne katılımı, kadınların siyasal yaşama katılımı, kadın sağlığı ve göçmenler konusunda yapılan çalışmalara değinilmiştir.
Komite üyeleri tarafından özellikle kadınlara yönelik şiddet, erken evlilikler, kalıpyargılar, kız çocuklarının eğitimi, aile planlaması uygulamaları, kadınların kayıt dışı çalışması ve ücret farklılıkları, geçici koruma altındaki Suriyeliler, terörden etkilenen kadınlar, yasal düzenlemeler gibi konularda sorular yöneltilmiş ve tüm sorular heyet üyelerimizce yanıtlanmıştır.