23 Mart 2019, Cumartesi

Hizmet Alımı Personellerin Daimi İşçi Kadrolarına Geçişi ile İlgili Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu


24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar’ın belirlendiği tebliğde belirtilen hükümler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen sözlü sınava girmeye hak kazanan personellerin sözlü sınavları 23 Mart 2018 tarihi itibariyle sonuçlanmış olup, sonuç listesi.

 


Duyuru'nun Dokümanları