İl Müdür Yardımcılarımız
 1-Hasan ÇAKABAY

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve ilgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının İş Ve İşlemleri, SED Ödemeleri İş ve İşlemleri,

Ön Mali Kontrol İş ve İşlemleri,

SED Ödemeleri İş ve İşlemleri

'ALO-191' Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı İş ve İşlemleri

Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS iş ve işlemlerini yürütmek,

Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek,

Bağlı birimlerdeki personelin mesai ve izin işlemlerini takip etmek,

İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

2-Cevdet TATAR

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün ve ilgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının İş Ve İşlemleri,

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve ilgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının İş ve İşlemleri,

 Yerel Düzey Psiko-Sosyal Destek Hizmet Grubu Operasyon Planı Hazırlama İş ve İşlemleri,

Hukuk İşleri Birimi İş ve İşlemleri,

Taşıtların sevk, kontrol ve İdaresi iş ve işlemleri, 

Doğum yardımı iş ve işlemleri,

Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS iş ve işlemlerini yürütmek,

Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek,

Bağlı birimlerdeki personelin mesai ve izin işlemlerini takip etmek,

İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

3-İbrahim Alpay KARATAŞ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ve ilgili Resmi ve Özel Sosyal Hizmet Kuruluşlarının ve Engelli Kimlik Kartı İş ve İşlemleri,

Sosyal Destek ve Sosyal Yardım Hizmetleri İş ve İşlemleri,

Alo “144” Sosyal Yardımlar Hattı, Alo “183” hattı iş ve işlemleri,

Toplam Kalite Yönetimi, İş Güvenliği, Erişilebilirlik İş ve İşlemleri,

Sivil Savunma, yangın, afet her türlü sabotaj vb. ile İş ve İşlemleri,

Afet ve acil durumlarla ilgili AFAD ile koordinasyonu sağlama ve ulusal afet acil durum planı hazırlama vb. iş ve işlemleri,

Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS iş ve işlemlerini yürütmek,

Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek, Bağlı birimlerdeki personelin mesai ve izin işlemlerini takip etmek,

İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4-Serdar DEMİRCİ

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün İş ve İşlemleri,

Personel ve Eğitimle ilgili İş ve İşlemler,

İdari ve mali işlerle ilgili iş ve işlemler,

Muhasebe, tahakkuk, bina ve araç kiralama ve Satın Alma İş ve İşlemleri,

İl yatırımları planlama,

Ambar-Ayniyat –Konsolide iş ve işlemleri,

Küçük ve Büyük Onarımlar, Proje, Yatırım Programları ve YİKOB iş ve İşlemleri,

Lojman, yemekhane İş ve İşlemleri,

Arşiv Hizmetleri Birimi ve Evrak Kayıt Birimi İş ve İşlemleri,

Bilgi İşlem Birimi İş ve İşlemleri,

Sürekli İşçi (4/D) Personelinin ve Staj ve Stajyer İş ve İşlemleri,

Basın ve Halkla İlişkiler (CİMER) İş ve İşlemleri,

Sorumluluğundaki Birimlerin EBYS iş ve işlemlerini yürütmek,

Görev Alanındaki İşlerle İlgili Kuruluşları Denetlemek,

Bağlı birimlerdeki personelin mesai ve izin işlemlerini takip etmek,

İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

 

Not: İlgili Müdür Yardımcıları yıllık izin, il dışı görevlendirme ve sağlık izninde olduklarında yerine Vekâlet edecek Müdür Yardımcıları aşağıdaki şekildedir: - Serdar DEMİRCİ’nin yerine Hasan ÇAKABAY - Hasan ÇAKABAY’ın yerine Serdar DEMİRCİ - İbrahim Alpay KARATAŞ’ın yerine Cevdet TATAR - Cevdet TATAR’ın yerine İbrahim Alpay KARATAŞ