24 Şubat 2020, Pazartesi

Maaş Promosyon İhalesi


20/07/2007 tarihli ve 2007/21 sayılı (MÜLGA) Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde İl Müdrlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda çalışan personellerin maaş, ek ödeme ve diğer ödemelerine aracılık yapacak bankanın ve personele dağıtılacak promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla 11/03/2020 tarihi saat 10:00'da Maaş Promosyon İhalesi yapılacaktır. Söz konusu ihaleye ilişkin dokümanlar aşağıda sunulmuştur.