…
30 Eylül 2019, Pazartesi


              ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME KOMİSYONU ERDEMLİDE   TOPLANDI

            Bakanlığımızın 27.12.2018 tarih ve 35 sayılı talimatları doğrultusunda Çocuk İşçiliği ile Mücadele çalışmaları kapsamında yapılacak işlemler ve alınacak tedbirlerle ilgili İlçelerde yapılması planlanan eğitim toplantılarının 6.sı Erdemli Çocuk Hakları Merkezi Toplantı salonunda İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa SARI başkanlığında   yapılmıştır

            GÜNDEM

  • Çocuk İşçiliği ve Çocuk Hakları ile ilgili katılımcılara genel bilgi verilmesi  Mersinde yapılan çalışmaların ve Erdemlide yapılan çalışmaların değerlendirilmesi 
  • Görüş ve öneriler

               DEĞERLENDİRME

     Erdemli de faaliyet gösteren kurum ve stk temsilcilerinin katılımı değerlendirmeleri ve görüş önerileri  tartışılarak karara bağlanmıştır.

 ALINAN KARARLAR

 

      1-Çocuk İşçiliği ile Mücadelede  Mobil ekip çalışma güleri ve Çalışma saatlerinin artırılması.

      2-Her ne şekilde olursa olsun 18 yaş altında çocuk çalıştıran yad istismar eden kişilerle ilgili  kolluk kuvvetleri mahalli karakollarca  TCK 132 maddesi ve kabahatler kanunu gereğince adli işlem yapılası.

      3-18 yaş altında çalışırken tespit edilen Çocukların aile ve adres bilgileri yetersiz  olanların AÇSH İlk kabul birimine teslim edilmesi

     4-Şehrin işlek noktalarına   Çocuk İşçiliğine dikkat çekmek amacıyla afiş  pankart ve benzeri  materyallerin basılması dağıtılası ve asılması

     5-18 Yaş altında ki çocukların örgün yada mesleki eğitimlere devamının sağlanması ve takibinin yapılması

      6-Eğitim toplantılarının ayda en az bir kez aynı yerde veya uygun  olan merkezlerde yapılması