Çocuk Hizmetleri
HEDEFLERİMİZ

1- Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini engelleyici ve çocuğun öncelikle ailesi yanında bakımını sağlayacak sosyal politikalar geliştirmek.

2-Çocuklarımızın aile sıcaklığına en yakın ortamda bakımlarını sağlayabilmek için;

- Evlat edindirme hizmeti,
- Koruyucu Aile Hizmeti,
- Çocuk Evleri Hizmetinden faydalandırılmaları esastır

 
3-Suça karışmış ya da  kendilerine karşı suç işlenmiş çocukların topluma kazandırılmasının sağlanması için yeni hizmet modelleri oluşturmak,

4-Çocuğa yönelik her türlü istismarı engellemek, 

5-Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla  işbirliği içerisinde hizmetleri sunmak ve çocuğa sunulacak hizmetlerin entegre olarak tek noktadan verilmesini sağlamak.
 
6-Vizyonumuza uygun Çocuk Strateji Belgesini oluşturarak uygulamaya geçirmek,

7-Çocuk haklarının ülke genelinde tavizsiz uygulanmasını sağlamak ve bu hususu takip etmek,

8- Mevcut kurum ve kuruluşlarımızın hizmet kalitesini uluslararası standartların üzerine çıkarmak.
 
9- ‘’Alo Çocuk Hattı’’nı oluşturmak.

10-Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukları sokaktan çekerek, rehabilite ederek topluma yeniden kazandırmak. 

11-Çocuk dostu kentler, mekanlar,kurumlar oluşturulmasını sağlamak.
 
12- Çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırıcı aktivitelerde bulunmak.

13- Çocuk işçiliğinin sonlandırılmasına yönelik ilgili tüm sektörlerle etkin işbirliği yapmak
 
14- Çocuk ticareti ve kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak. 

15- Projeler geliştirerek, Genel Müdürlüğe ilave kaynaklar kazandırmak, Ulusal ve uluslararası imkanları bu alanda etkin kullanmak
 
16- Kurumumuz hizmetlerine gönüllü katılım noktasında kamuoyu duyarlılığının arttırılmasını sağlamak.

17-Medya duyarlılığını arttırıcı çalışmaları teşvik etmek.
 
18- Koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik kamuoyu bakışının pozitife döndürülmesine yönelik çalışmalar yapmak.

19- Çocukların akademik, sportif, kültürel, sanatsal başarılarını arttırmak için çalışmalar yapmak.
 
20- Çocukların işe yerleştirilmesini sağlamak için düzenlenen 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesini, çocukların akademik başarısını artırıcı yönde revize etmek.

21- Personele ihtisas eğitimi verilerek uzmanlaşmalarını sağlamak.

22- Belirlenen personel standartlarını hayata geçirmek, verilen hizmetler için standart oluşturarak hizmet kalitesini artırmak.

23- Vizyonumuzun gerektirdiği,mevzuat ve ikincil mevzuat çalışmalarını gerçekleştirmek.

24-‘’İlkadım Merkezi’’ni bütün illerde açmak.

25-Tüm hizmetlerimizi ‘’Bilimsel Çalışma Grubu’’ nun rehberliğinde geliştirmek.

26-Türkiye’yi çocuk hizmetleri alanında dünyada örnek ülke haline getirmek.

MİSYONUMUZ

Köklü devlet tecrübemiz, engin kültür ve medeniyet birikimimiz, evrensel hukuk ilkeleri, ulusal plan ve politikalar ile sosyal değişim ve gelişim çerçevesinde, vizyonumuzu gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizi; hayallerini gerçeğe, mutluluğunu yüzüne, sesini kürsüye taşıyabilen çocukları olan, rol model bir ülke haline getirmek.

İLKELERİMİZ

Akıl ve bilimin rehberliğinde;

  • İnsan haklarına, çocuk haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve mevzuata bağlı kalmak,
  • Çocuğun yüksek yararı çerçevesinde; milli ve manevi değerleri gözeterek bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek,
  • Tarafsız, şeffaf, adil, hesap verebilir ve işbirliğine açık olmak,
  • Teknolojik imkanlardan etkin yararlanmak,
  • Hizmet sunumunda; gelişim ve değişimi, toplam kaliteyi ve memnuniyeti esas almak
  • Performans  odaklı yönetim sergilemek