02 Ağustos 2019, Cuma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
Sözlü Sınav Sonuç Duyurusu


Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 10.06.2019 - 04.07.2019 tarihleri yapılmış olup, geçerli mazeretleri sebebiyle sözlü sınava katılamayan adaylar için 16.07.2019 tarihinde sözlü sınava alınması ile sınav tamamlanmıştır.


Adaylar sözlü sınav notunu ve başarı durumunu kurumsal bağlantısı bulunan bilgisayarlardan bağlanarak Bakanlığımız intranet (https://intra.ailevecalisma.gov.tr/) adresinden öğrenebileceklerdir.


İlan metninde belirtildiği üzere; sıralama puanları ve sonuçları, tercih duyurusu ile birlikte itiraz ve itiraz değerlendirme sürelerinin bitiminde ilan edilecektir.


İlgililere duyurulur.


İtirazlar ilan edilen kılavuzda belirtildiği şekliyle yapılacaktır. (*)

 

(*) Sözlü Sınav İtirazları

 

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulunca incelenir. İnceleme ve karar sonuçları ise en geç 10 (on) iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine bildirilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, personelin sınav sonucuna itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Adaylar itirazlarını en geç 21/08/2019 tarihi mesai bitimine kadar görev birimlerine ıslak imzalı gerekçeli itiraz dilekçeleri ile yapabilecek olup, söz konusu dilekçeler ilgili birimlerce Personel Dairesi Başkanlığı'na üst yazı ekinde ulaştırılacaktır.