T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
20 Temmuz 2020, Pazartesi

2020 Yılı Kurum İçi Yer Değişikliğine İlişkin Puanlama Sonucu Duyurusu


2020 YILI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

 

Bilindiği üzere 2020 yılı atama ve yer değiştirme dönemi başvuruları pandemi nedeniyle 11.05.2020 – 29.05.2020 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi üzerinden alınmış olup, genel atama dönemine ilişkin süreç, Bakanlığımız Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre devam etmektedir.

 

Gelinen noktada, mevzuatımızda bu yönde her hangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte personelin mağduriyetine mahal vermemek üzere başvuru sahiplerinin söz konusu Yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre hesaplanan hizmet puanları ekli listede ilan edilmektedir.

 

Anılan Yönetmeliğin “Yer Değiştirmenin İptali” başlıklı 25. Maddesinin 2. Fıkrası gereği görev yerleri değiştirilen personelin atama işlemi iptal edilmeyeceğinden, ilan süreci içinde talebinden vazgeçmek isteyen personelin diğer personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek için atama onayından önce 22.07.2020 mesai bitimine kadar taleplerinden vazgeçmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Tabloya Ulaşmak İçin Tıklayınız..