…
27 Ocak 2020, Pazartesi Ankara, Türkiye

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yedek Yerleştirme Tercih Duyurusu


AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

YEDEK YERLEŞTİRME TERCİH DUYURUSU

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

Sözlü sınav 10/06/2019 – 04/07/2019 tarihleri arasında yapılmış olup mazeretleri nedeniyle sınava katılamayan adayların 16/07/2019 tarihinde sözlü sınava alınması ile sınav tamamlanmıştır.

Başarılı olan asil adaylar için tercihler, 10/09/2019 – 16/09/2019 tarihleri arasında Bakanlık Personel Yönetim Sistemi (PYS) üzerinden alınmıştır.

Puan üstünlüğü ve tercihlere göre yerleştirme işlemleri tamamlanarak atamalar yapılmıştır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 21 inci maddesi kapsamında atama yapılabilmesi amacıyla boş kalan ve boşalan kadrolara, tüm yedeklerden tercih alınacaktır.

Kılavuzda belirtildiği üzere bu duyuru tebligat niteliğinde olup, personele ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde tercihlerini yapmayan personel feragat etmiş sayılacaktır.

Şube Müdürü (1), Kuruluş Müdürü (12), Kuruluş Müdür Yardımcısı (5), VHKİ (3), Tekniker (1), Sosyolog (3), Öğretmen (2) olmak üzere toplam 27 kadro boş kalmıştır.

Personel tercihlerini 27.01.2020 tarihinden 11.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İntranet üzerinden bildirecek olup 11.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar tercihlerde değişiklik yapılabilecek olup bu sürenin bitiminden sonra tercihlerle ilgili değişiklik yapılamayacaktır.

Personel ilan edilen kadrolar için en az 1 en çok 10 tercih yapabilecektir. Ayrıca tercihine yerleşemeyen personel için tercih sonucunda boş kalan kadrolara yerleştirilmeyi kabul edip etmeyeceğine dair seçenek sunulacaktır.

Tercih işlemini tamamlayan personelin tercih formunun imzalı bir nüshasını Merkezde görev yaptığı birimin taşrada İl Müdürlüğünün personel birimine birim özlük dosyasında muhafaza edilmek üzere iletmesi gerekmektedir.

Tercih işlemleri sonucu Bakanlığımız internet sayfasında ilan edilecek; Personele ayrıca tercih sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Yönetmelik ve kılavuzda belirtildiği üzere boş kadrolara yapılacak yerleştirmeler başarı sırası ve tercihlere göre yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Tercih yapmak için tıklayınız.