…
03 Ekim 2019, Perşembe Rize, Türkiye

Teknik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi


2019 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2.Teknik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” kapsamında kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla 2. İl Teknik Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdür Yardımcısı Mehmet İsmailoğlu’nun başkanlık yaptığı toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Şirin Targan Çalış tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2019 Yıllık Faaliyet Planı’nda belirlenmiş olan faaliyetlere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılan eğitimler hakkında sunum yapıldı.

Bu anlamda 2019 yılı faaliyet planında belirtilen faaliyet ve eğitimlerin amacına uygun gerçekleştirilmesi için tüm kurum/kuruluş ve belediyelerin gerekli hassasiyeti göstermeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarına düşen görevlerin yerine getirilmesinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edilerek toplantı sonlandırıldı.