Başkan
Hulusi AY

 

Hulusi AY

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

 


Kişisel Bilgiler:

Doğum Yeri / Yılı : Çankırı / 1957

Medeni Durumu : Evli, 3 çocuklu

E-Posta Adresi : hay@ailevecalisma.gov.tr

Öğrenim Durumu : Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (1981)

 

Bulunduğu Görevler:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Daktilograf 06.10.1976

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şube Müdür Yrd.15.04.1980

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şef 23.11.1984

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Müfettişi Yardımcısı 25.04.1985

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Müfettişi 26.12.1988

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Başmüfettişi 17.02.1997

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdür Yrd. V. 24.03.1997 -18.07.1997

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkan Yrd. 24.02.2014

 

Katıldığı Kurul/Komisyon Çalışmaları ve Programlar:

Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği 29.04.2015

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Görevlendirilecek Personelin Seçilmesi Amacıyla Oluşturulan Komisyon 13.08.2015

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Üyeliği 23.06.2016