Eğitim Faaliyetleri
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Eğitim Faaliyetleri

 

Çalışma hayatının dinamik yapısı, oluşumu ve yenilikler, işçi ve işverenler için işçilikle ilgili bilgiler de beraberinde getirilmiştir.

Bilindiği gibi eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı ile var. Bunun için eğitim insan kaynaklarının en önemli tekniklerden biri olduğu, çalışanların kabiliyetlerini ve onun şartlarını kaynatmak için gerekli.

Bu çalışma, “Yeni Teftiş Anlayışı” nın hayata geçirilebilmesi, çalışma yaşamına müdahale edilmesi, Kurulumu sosyal taraflar arasında çalışmaktır. “Hayat Boyu Öğrenme” "İlkesi sunmak" terimi için lütfen tıklayınız.

Kurulumu düzenleyen hizmet türleri ile ilgili genel raporlar, genel standartlar, standart norm ve standartlar, İş Teftiş ve Yönetmelikleri ile işçilik ve işçilik hizmetleri işyeri hizmetleri; müfettiş yardımları yönetimi, müfettiş ve müfettiş yardımları yönetimi, denetim, denetim ve koordinasyon becerilerini geliştirmek, müfettiş ve müfettiş yardımları sağlamak çok yönlü bir bakış açmalıdır bakma alışkanlığı kazandırmayı, müfettiş,

Bu doğrultuda, Kurulumuza yeni kullanılabilir müfettiş yardımcıları için; “Uyum”, “Aday Memurların Yetiştirilmesi Eğitimleri (Temel ve Hazırlayıcı Eğitim)” ile “Yetiştirme”, İş Başmüfettişi, İş Müfettişi ve İş Müfettişi Yardımcıları için “Mesleki Gelişim” eğitimleri bulunmaktadır.
Uyum eğitimleri, kurum içi eğitim ve öğretim elemanları, eğitimde kurumsallaşma, davranış ve çalışma ilişkileri ile ilgili bilgiler. Ayrıca, bir görev, görevlendirilme ve benzeri nedenlerle ilgili görevler ve görevlerde bulunmadığı takdirde, aynı zamanda kalan müfettişlere, geri döndüklerinde, sıradaki değişmesi durumunda, diğer konularda verimler eğitimler, uyum eğitimi uygulanır.

“Mesleki gelişim” eğitimimleri kapsamında ise müfettişler, müfettiş yardımcıları ve bürolarında; uzmanlık, yetenek ve donanımlar artırarak daha yeni başarılar, yenilikler ve yenilikler hakkında bilgi edinmek, bilgi ve becerilerini geliştirmek, bilgi ve beceriler geliştirmek . Diğer faaliyetlerin yer aldığı planlanan mesleki gelişim eğitimleri; çalışma yerleri ile ilgili mevzuat, müfettişlerin bilgileri, görgü ve yeteneklerinin artırılması, genel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. AYRICA, bu kapsamda müfettişler ve müfettiş yardımları ile ilgili şartlar, yurtiçi ve yurtdışında sertifika veren ve / veya sertifikasız kurs, seminer, panel ve konferanslara; akademik ve kariyer eğitimleri ile yabancı dil eğitime katılıyorum imkanları sağlamaktır.

Müfettişi Yardımcıları'nın yanında üç yıllık yardımcılık programına göre yetiştirilmektedir:

İş Müfettişi Yardımcılarının, birinci dönem çalışmalarılarında; 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik yatırma yetkisi “Temel ve Hazırlayıcı Eğitimler” ile Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların çoğul ve organizasyon Bakanlık ve iş teftişi ile iş teftişi ve iş teftişi ve iş teftişi ve yönetimi için teorik “Yetiştirme Eğitimi” düzenlenmiştir. İkinci dönem çalışmalarında; müfettişlerin refakatinde görevlendirilecek işçilik ve idari işlemler uygulanmış olarak öğretilmektedir.

Ayrıca, işyeri ve kuruluşlar için sosyal kurumlar ile sosyal kurumlar ve kurumlar arası eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

  • 2017 Yılı Eğitimleri 

2017 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ E-KİTABI

  • 2016 Yılı Eğitimleri 

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2015 Yılı Eğitimleri

2015 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2014 Yılı Eğitimleri

2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2013 Yılı Eğitimleri

2013 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM E-KİTABI

  • 2012 Yılı Eğitimleri

2012 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİ