…
25 Kasım 2019, Pazartesi İlkadım, Samsun-Türkiye

İl Müdürümüz Tekin Balcı’nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Mesajı


İl Müdürümüz Tekin Balcı’nın  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Basın Açıklaması

 Kadına yönelik şiddet, farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun kadınların ortak sorunu olup yalnızca özel alanda değil, toplumsal ve kamusal alanda da yaşanmaktadır.

Bu sorunun büyüklüğünün ve yaygınlığının farkında olarak gerek ülkemizde gerekse dünyada; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, özel sektör ve medya gibi toplumun tüm kesimlerinin dâhil olduğu ortak ve kararlı bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda; yasal düzenlemeler yapılmakta, duyarlılık ve bilinç artırmaya yönelik kampanya-proje-eğitimler gerçekleştirilmekte, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların başvurabilecekleri uygun mekanizmalar oluşturulmuş ve rehabilite edilmelerini sağlamak gibi destekleyici hizmetler sunulmaktadır.

Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen tüm bu çalışmalarda büyük ilerleme yaşanmış, mücadelenin tüm boyutlarında önemli değişiklik ve gelişmeler gerçekleşmiştir.  Özellikle, 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, getirdiği yeniliklerle, bu alandaki yasal altyapının güçlendirilmesini sağlamış, şiddetle mücadeleyi bir üst seviyeye taşımıştır. Kanun ile kadın ve aile bireylerine yönelik şiddete geniş bir perspektifle bakılması mümkün olmuş, mücadelenin gerek önleme, gerek koruma, gerekse cezalandırma ve tazmin boyutlarına hizmet edecek geniş kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir.

Ancak kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için yasal düzenlemelerin yapılmasının yanında bu düzenlemelerin getirdiği haklar ve sorumluluklar konusunda sahip olunan farkındalık ve bilinç de büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda eğitim çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte olup, son 7 yılda 82 bin 114 kişiye eğitim verilmiştir.

 

İŞYERİNDE ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YETERLİLİKLERİN ARTIRILMASI PROJESİ

Diğer yandan duyarlılık ve bilinç artırmaya yönelik proje çalışmalarımız devam etmekte olup, Erasmus+ KA2 programı kapsamında işyerinde şiddet olayının önlenmesi ve şiddet mağdurlarına yönelik gerekli desteğin sağlanması amacıyla Be Aware-İşyerinde Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yeterliliklerin Artırılması Projesi başlatılmıştır.

FIB (Avusturya), MAGENTA (İspanya), GAF (Litvanya) ve Socailiniu Inovacuu Fondas (Bulgaristan) ve Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Türkiye) kurumlarının ortaklığında yürütülen projenin temel hedefleri; proje ortağı ülkelerinde şiddet konusu ile ilgili iyi uygulamaların toplanmasını sağlamak, işveren ve yönetici statüsünde olan kişilerin yanısıra, işyerindeki diğer çalışanların konuya yönelik farkındalıklarını artırmak için yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin verilmesi ve ilgili kurumlarda şiddet önleme stratejileri ve yeterli uygulamalarının yürütülmesini sağlamaktır.

3 yıl boyunca sürecek olan projedeki birincil hedef grubunu işverenler, işçi temsilcileri, insan kaynakları ve işyerindeki sorumlu/yetkili kişiler oluşurken, projenin ikincil hedef grubunu ise işyerindeki diğer çalışanlar oluşturmaktadır.

Mutlu ve özgüvenli bireylerden oluşan, huzurlu ve güçlü bir aile ve gelişmiş bir toplum için; kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyor, bugünün bireyler ve toplumlar nezdinde farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum.