BE AWARE- İŞYERİNDE ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YETERLİLİKLERİN ARTIRILMASI PROJESİ
Program: Erasmus+

Referans Numarası: 2018-1-AT01-KA202-039286

Uygulama Tarihleri: 01.09.2018-31.08.2021

Eylem: KA2-Stratejik Ortaklık

Eylem Türü: Mesleki Eğitim Alanında Stratejik Ortaklık

Anahtar kelimeler: Yetişkin Eğitimi, cinsiyet eşitliği,

 

Be Aware – İşyerinde Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yeterliliklerin Artırılması Projesi

Be Aware Projesi, Erasmus+ KA2 programı kapsamında Be Aware proje konsorsiyumu ile işyerinde şiddet olayının önlenmesi ve şiddet mağdurlarına yönelik gerekli desteğin sağlanması amacıyla Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Türkiye), FIB (Avusturya), MAGENTA (İspanya), GAF (Litvanya) ve Socailiniu Inovacuu Fondas (Bulgaristan) kurumlarının ortaklığında oluşturulan bir projedir.

 

Projenin temel hedefleri; proje ortağı ülkelerinde şiddet konusu ile ilgili iyi uygulamaların toplanmasını sağlamak, işveren ve yönetici statüsünde olan kişilerin yanısıra, işyerindeki diğer çalışanların konuya yönelik farkındalıklarını artırmak için yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin verilmesi ve ilgili kurumlarda şiddet önleme stratejileri ve yeterli uygulamalarının yürütülmesini sağlamaktır.

 

3 yıl boyunca sürecek olan projedeki birincil hedef grubunu işverenler, işçi temsilcileri, insan kaynakları ve işyerindeki sorumlu/yetkili kişiler oluşurken, projenin ikincil hedef grubunu ise işyerindeki diğer çalışanlar oluşturmaktadır.

 

Be Aware Proje Hedefleri:

 

1) Şiddet konusu ile ilgili kültürel, nesiller arası ve cinsiyet konularındaki farklı konularını projeye en iyi şekilde dahil etmek amacı ile proje ortağı ülkelerindeki en iyi uygulamalarını bir araya getirmek - IO1.

2) İşyerinde şiddetin önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri alacak kişiler, işçi temsilcileri, İK yöneticileri, rehberler, eğitmenler ve denetçilere yüz yüze ve uzaktan öğrenime dayalı olarak verilecek eğitimler için Be Aware Mesleki Eğitim Standartlarının oluşturulması ve şiddet konusunu etkin bir şekilde ele almalarını sağlamak ve işyerlerinde şiddetin önlenmesine yönelik verilecek BE AWARE eğitim kursları - IO2, IO3 & IO4

3) Konuya yönelik yeterli önleme stratejilerinin teşvik edilmesi ve kurumlarda şiddet konusu ile ilgili şikâyet sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması için El Kitabını oluşturmak - IO5