SGB İç Kontrol Sistemi Dökümanları
Üst Yönetici Görev Tanımları

Süreç Hiyerarşi Tablosu

Ortak İş Akışları

Kritik Kontrol Noktaları

Süreç Tanım Formları

Başkanlık Risk Tablosu

Hassas Görevler Tablosu

Daire Başkanlıkları İç Kontrol Sistemi Dökümanları