Başkan Yardımcısı
Ahmet ÇOBAN

Başkan Yardımcısı

1956 yılında Tokat’da doğdu. Tokat İ.H.Lisesi ile G.O.P. Lisesi’ni bitirdikten sonra 1977 yılında İstanbul İ.T.İ. Akademisi-Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Gazi Üniversitesinde “Finansman Yönetimi “ dalında yüksek lisansını yaptı. Sümerbankta çalıştığı dönemde Hacettepe Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan Sanayi Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için gerçekleştirilen “Üst Kademe Yönetimi” konusunda 6 aylık eğitime katıldı.
Çalışma hayatına 1977 yılında Şark Sigorta’da sigortacı ve muhasebeci olarak başladı. İlk memuriyet görevine ise 1977 yılında Sümerbank İstanbul Alım ve Satım Müessesesi’nde başladı. Aynı yıl SÜMERBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne Hesap Memuru olarak atandı.

 • 1982 -1987 yılları arasında Uzman Memur ve Kısım Amiri,
 • 1988-1991 yılları arasında BAŞBAKANLIK’ ta kalkınmada öncelikli yörelerin kalkındırılması için kurulan KÖYTEKS Holding A.Ş.’de Uzman ve Satınalma Yöneticisi,
 • 1991-1994 yılları arasında Sümerbank Genel Müdürlüğü’nde Kısım Şefi ve Kısım Amiri,

ALTINDAĞ BELEDİYESİ’nde;

 • 1994-1996 yılları arasında Hesap İşleri Md. Yrd. ve Hesap İşleri Müdür.V.,
 • 1997-1998 yılları arasında Satınalma Müdürü,
 • 1998-2000 yılları arasında Baş Müfettiş ve Teftiş Kurulu Müdürü ve
 • 2000-2004 yılları arasında da Hesap İşleri Müdürü

olarak çalıştı.
2004 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne Müdür olarak atanarak 2004-2006 yılları arasında vekaleten A.P.K. Daire Başkanı olarak görev yaptı.
SHÇEK’te;

 • 2006 yılından itibaren 5018 Sayılı Kanunun kurumda uygulanmasına ilişkin çalışmalar yaptı. Kurum’un ilk faaliyet raporunu hazırladı.
 • 2008 yılında SHÇEK’in Stratejik Planı’nın hazırlanmasına ilişkin olarak Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki il müdürleri ile ekiplerinin eğitimlerini gerçekleştirdi.
 • 2009 yılında TKY Eğiticilerinin Eğitimi programına katılarak 3 bölgede, 28 il yönetici ve çalışanlarının katılımıyla TKY sisteminin başlatılması toplantılarını gerçekleştirdi.
 • İl Müdürlüklerinde ve Kuruluşlarda sunulan sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerinin İSO 9001 Kalite Standartlarında verilmesi amaçlanan sistemin kurulmasında Ekip Lideri olarak çalıştı. TKY Sistem Danışmanılığı, Eğiticiliği ve İç Tetkikçiliği görevlerinde bizzat çalışarak 14 ilde ekibiyle birlikte TKY Sistemin kurulmasını gerçekleştirdi.

2012 yılı ocak ayında Strateji Geliştirme Başkanlığının Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Daire Başkanlığı’na atandı.
AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’nda;

 • Bakanlığın kuruluş çalışmalarında aktif olarak yer aldı,
 • Beş genel müdürlüğün oluşturduğu yeni Bakanlığın mali iş ve işlemleri ile rollerini ve yetkilerini belirleyen ve taşra kuruluşlarının merkezle ilişkilerini planlayan ve Bakanlığın mali faaliyetinin temelini oluşturan 2 nolu Genelgesini hazırladı.
 • Bakanlığın ilk Bütçesi, Faaliyet Raporu, Kesin Hesabını hazırladı.
 • 2012-2014 yılları arasında Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama Daire Başkanı olarak görevi yaptı.

Bir çok STK üyeliği bulunan ve çok sayıda hizmet içi eğitimde Eğitici olarak görev yapmış olan Ahmet ÇOBAN 2014 yılından bu yana Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.