Ahmet EVCİL
Ahmet EVCİL

Yatırım Daire Başkanı

İlk ve Orta öğretimini Polatlı’da, Lise öğrenimini Eskişehir TCDD Meslek Lisesi Tesisler Bölümünden mezun olarak tamamlamıştır.

1995 yılı Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi mezunu olup, memuriyete 1988 yılında Devlet Demiryolları Tesisler Dairesi 2. Bölge Başmüdürlüğü CTC Sinyal Şefliğinde Sürveyan olarak göreve başlamıştır.

1997 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda görevlendirildi.

1997-2001 yılları arasında Kaynak Yönetimi Grup Başkanlığında,

2001-2005 yılları arasında Dünya Bankası Projesi olan Sosyal Riski Azaltma Projesinde Mali Yönetim Uzmanı olarak görev yaptı.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde 2004-2005 yılları arasında Baş Uzman ve Şube Müdürü görevlerinde bulundu.

2005-2011 yılları arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında Müdür olarak görev yapmıştır.

2011-2014 yılları arasında Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında, Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Ahmet EVCİL, 07.05.2014 tarihinden itibaren Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığında Yatırımların Koordinasyonu Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.