İzleme, Değerlendirme ve İletişim Daire Başkanlığı
İZLEME, DEĞERLENDİRME VE İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve memnuniyet düzeyini analiz etmek ve genel araştırmaları yapmak.

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.

d) Bakanlığın sorumluluk ve görev alanına giren konularda izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek.

e) Bakanlığımız hizmet alanı ile ilgili eylem planlarının iş ve işlemlerini gerçekleştirmek.

f) Bakanlık bütçesinin TBMM'de görüşülmesi sürecinde Bakanlık faaliyetleri ile ilgili gerekli dokümanları hazırlamak.

g) Başkanlık internet(web) sayfasının takip, güncelleme, yenileme ve diğer düzenlemelerini gerçekleştirmek.