27 Aralık 2019, Cuma

4/D Personel (İşçi) Kesinleşen Sonuç Listesi


4/D Personel (İşçi) kesin sonuç listesi ekte yer almaktadır. Listede yer alan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 30.12.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İşçi Atama Dosyasında Bulunması İstenilen Belgeler

 

1- KPSS Sonuç Belgesi (sadece KPSS puanına göre yapılan alımlar için)

2- 1 adet kimlik fotokopisi,

3- Diploma fotokopisi ile E-Devlet Sisteminde mevcut ise E-devlet mezun belgesi (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, fotokopisi “aslı gibidir” onayı yapılacaktır.)

4- 6 adet vesikalık fotoğraf,

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 2 Adet (E-Devlet Sisteminden alınabilir),

6- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi 2 Adet (E-Devlet Sisteminden alınabilir. Adli sicil ya da adli sicil arşiv kaydı bulunanlar için bu kayda esas mahkeme kararının sureti eklenecektir.),

7-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında öncelik hakkından faydalanarak sınava giren adayların, öncelik durumunu gösterir belgenin sureti,

8- İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu 2 Adet (Bilgisayar ortamında doldurma imkânı olmayanlar İl Müdürlüğümüzden temin edebilir.)

9- Sınav ilanında unvana göre istenilen belgeler (ehliyet, sertifika, güvenlik görevlisi temel eğitim belgesi ve kimlik belgesi, ateşçi belgesi, kaloriferci belgesi vb.)