T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Hedeflerimiz
-Şehitlikler, şehit mezarları ve anıtlara yönelik gerekli çalışmaları başlatmak.

-Şehit yakını ve gazilere tanınan hak ve muafiyetlerin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi,

-Koordinasyon görevinin yerine getirilmesi,

-Gazilerimizin toplumsal hayata entegrasyonu,

-Şehit ve gazi çocuklarının eğitim hizmet kalitelerinin arttırılması,

-Şehit yakınları ve gazilere yönelik STK’lara yönelik stratejileri belirlenmesi,

-Şehitlik ve Anıtlara yönelik stratejilerin belirlenmesi,

-Uluslararası işbirliği stratejilerinin belirlenmesi,

-Sosyal politika alanının belirlenerek, özlük hakların tam ve adil olarak belirlenmesi,

-Alana yönelik sosyal politikalar üretilmesi ve uygulanması için şehit ve gazi tanımlarının yapıldığı, amaç ve kapsamın belirlendiği bir yasal düzenlemenin yapılarak mevzuat birliğinin sağlanması,

-Taşra teşkilatının oluşturulması,

-Şehit, şehit yakını, gazi vb. konulardaki verilerin toparlanarak uygulanacak sosyal politikalara dayanak teşkil edecek veritabanının doğru ve detaylı şekilde oluşturulması