Hedeflerimiz
Şehitlikler, şehit mezarları ve anıtlara yönelik gerekli çalışmaları başlatmak.

- Şehit yakını ve gazilere tanınan hak ve muafiyetlerin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi,

- Koordinasyon görevinin yerine getirilmesi,

- Gazilerimizin toplumsal hayata entegrasyonu,

- Şehit ve gazi çocuklarının eğitim hizmet kalitelerinin arttırılması,

- Şehit yakınları ve gazilere yönelik STK’lara yönelik stratejileri belirlenmesi,

- Şehitlik ve Anıtlara yönelik stratejilerin belirlenmesi,

- Uluslararası işbirliği stratejilerinin belirlenmesi,

- Sosyal politika alanının belirlenerek, özlük hakların tam ve adil olarak belirlenmesi,

- Alana yönelik sosyal politikalar üretilmesi ve uygulanması için şehit ve gazi tanımlarının yapıldığı, amaç ve kapsamın belirlendiği bir yasal düzenlemenin yapılarak mevzuat birliğinin sağlanması,

- Taşra teşkilatının oluşturulması,

- Şehit, şehit yakını, gazi vb. konulardaki verilerin toparlanarak uygulanacak sosyal politikalara dayanak teşkil edecek veritabanının doğru ve detaylı şekilde oluşturulması