Hedeflerimiz
-Şehitlikler, şehit mezarları ve anıtlara yönelik gerekli çalışmaları başlatmak.

-Şehit yakını ve gazilere tanınan hak ve muafiyetlerin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi,

-Koordinasyon görevinin yerine getirilmesi,

-Gazilerimizin toplumsal hayata entegrasyonu,

-Şehit ve gazi çocuklarının eğitim hizmet kalitelerinin arttırılması,

-Şehit yakınları ve gazilere yönelik STK’lara yönelik stratejileri belirlenmesi,

-Şehitlik ve Anıtlara yönelik stratejilerin belirlenmesi,

-Uluslararası işbirliği stratejilerinin belirlenmesi,

-Sosyal politika alanının belirlenerek, özlük hakların tam ve adil olarak belirlenmesi,

-Alana yönelik sosyal politikalar üretilmesi ve uygulanması için şehit ve gazi tanımlarının yapıldığı, amaç ve kapsamın belirlendiği bir yasal düzenlemenin yapılarak mevzuat birliğinin sağlanması,

-Taşra teşkilatının oluşturulması,

-Şehit, şehit yakını, gazi vb. konulardaki verilerin toparlanarak uygulanacak sosyal politikalara dayanak teşkil edecek veritabanının doğru ve detaylı şekilde oluşturulması