…
27 Ekim 2017, Cuma

190 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Gerçekleştirildi


3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (190) şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurası, 27 Ekim 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

 

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

 

190 istihdam hakkı sahibinden;
 

- 3’ünün mühendis, 4’ünün öğretmen, 5’inin tekniker, 19’unun teknisyen unvanlı kadrolara, 20’sinin ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak arkeolog, avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, fizikçi, hemşire, istatistikçi, kuran kursu öğreticisi, mimar, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sosyolog ve veteriner sağlık teknikeri unvanlı kadrolara,
 

- 64’ünün memur unvanlı kadrolara,

- 72’sinin hizmetli unvanlı kadrolara, 

- 3’ünün ise işçi kadrolarına

atama teklifleri gerçekleştirildi.

 

Atananların 107’si erkek, 83’ü kadındır.  

 

Atama teklifleri E- uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 
 

- 20’si üniversite,

- 21’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 3’ü kamu iktisadi teşebbüsü,
 

olmak üzere toplam sayısı 44’tür.

 

İlgililer atama teklif sonuçlarına 27/10/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
 

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına görevlerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.