…
06 Ekim 2017, Cuma

226 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Gerçekleştirildi


3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (226) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 6 Ekim 2017 Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

 

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

 

226  istihdam hakkı sahibinden;

- 7’sinin mühendis, 12’sinin öğretmen, 5’inin tekniker, 17’sinin teknisyen unvanlı kadrolara, 19’unun ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak veteriner hekim, sportif eğitim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, çocuk eğiticisi, unvanlı kadrolara,

- 71’inin memur unvanlı kadrolara,

- 94’ ünün  hizmetli  unvanlı kadrolara, 

- 1’ inin   ise işçi kadrolarına

atama teklifleri gerçekleştirildi.

 

Atananların 131’i erkek, 95’i kadındır.  

 

Atama teklifleri E- uygulama  sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının; 

- 19’u  üniversite,

- 20’si bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 2’si kamu iktisadi teşebbüsü,

- 1’i askeri kurum,

 olmak üzere toplam sayısı 42 dir.
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına  06/10/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_WEB/SorguSehitGaziAtama.aspx adresinden ulaşabilirler.

 

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yeni görevlerinde başarılar dileriz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.