…
22 Ağustos 2017, Salı

560 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Kurası Gerçekleştirildi


3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (560) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 22 Ağustos 2017 Salı günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

560  istihdam hakkı sahibinden;
12’sinin mühendis, 23’ünün öğretmen, 20’sinin tekniker, 43’ünün teknisyen unvanlı kadrolara, 38’inin ise öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak avukat, uzman tabip, diyetisyen, kuran kursu öğreticisi, veteriner sağlık teknikeri, müze araştırmacısı, sportif eğitim uzmanı, hemşire, biolog, psikolog,  sosyolog, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, kimyager, redaktör, arşiv memuru ve enformasyon memuru, unvanlı kadrolara,
181’inin memur unvanlı kadrolara,
234’ ünün  hizmetli  unvanlı kadrolara,
9’unun   ise işçi kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 347’si erkek, 213’ü  kadındır. 

Atama teklifleri E- uygulama  sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının;

-27’si  üniversite,

- 29’u bakanlık ve bağlı kuruluşu,

- 2’si kamu iktisadi teşebbüsü,

 olmak üzere toplam sayısı  58 dir.

İlgililer atama teklif sonuçlarına  22/08/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_WEB/SorguSehitGaziAtama.aspx adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.