…
20 Ocak 2017, Cuma

Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınları'nın Ataması Hakkında Duyuru


       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahipliği belirlenen 115 şehit yakını, gazi ve gazi yakının istihdamına ilişkin  kura töreni 20 Ocak 2017 tarihinde saat 11:00’da Devlet Personel Başkanı Enes POLAT, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı Gamze AYRIM ve Kit Özelleştirme D. Bşk. Fatma YİĞİTER KARA’nın katılımıyla Devlet Personel Başkanlığında Noter huzurunda  gerçekleştirilmiştir.
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
 
115 istihdam hakkı sahibinden;
 
-60’ ı öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar esas alınarak öğretmen, hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen, çocuk eğiticisi gibi memur kadrolarına,
-53’ü  hizmetli kadrolarına, 
-2’si   ise işçi kadrolarına, atama teklifleri yapılmıştır. 
 
Atananların 72’si erkek, 43’ ü ise kadındır.  
 
Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversite ve belediyeler olmak üzere toplam 37 kamu kurum ve kuruluşuna atama teklifi yapılmıştır.  
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına  20/01/2017 tarihi saat 15.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
 
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Şehit ve gazi yakınları ile gazilerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.