…
27 Mart 2017, Pazartesi

Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atama Kurası Gerçekleştirildi


        3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (559) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 27  Mart 2017 Pazartesi günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. 

 

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 

 

559 istihdam hakkı sahibinden;

-          287’ si öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar esas alınarak öğretmen, hemşire, mühendis, tekniker, teknisyen, çocuk eğiticisi gibi memur kadrolarına,

-          270’İ  hizmetli kadrolarına, 

-          2’si   ise işçi kadrolarına

atama teklifleri yapılmıştır. 

 Atananların 362’si erkek, 197’ si ise kadındır.  

 Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversite ve belediyeler olmak üzere toplam 83 kamu kurum ve kuruluşuna atama teklifi yapılmıştır.  

 İlgililer atama teklif sonuçlarına  27/03/2017 tarihi saat 15.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

 

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

 

Ataması yapılan şehit yakını gazi ve gazi yakınlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.