…
15 Haziran 2017, Perşembe

Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Atamaları Gerçekleştirildi


539 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen  (539) şehit yakını,  gazi ve gazi yakınının atama kurası, 15 Haziran 2017  Perşembe günü Devlet Personel Başkanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirildi.
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.
 
539  istihdam hakkı sahibinden;


19’unun mühendis, 15’inin öğretmen, 6’sının tekniker, 35’inin teknisyen unvanlı kadrolara,18’inin ise  öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak hemşire, biolog, laborant, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi unvanlı kadrolara,
148’inin memur unvanlı kadrolara,
288’ inin  hizmetli  unvanlı kadrolara,
10’unun   ise işçi kadrolarına

atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 342’si erkek, 197’si  kadındır. 
 
Atama teklifleri E- uygulama  sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının;
-40’ı  üniversite,
- 31’i bakanlık ve bağlı kuruluşu,
- 7’si kamu iktisadi teşebbüsü,
 olmak üzere toplam sayısı  78 dir.
 
 
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına  15/06/2017 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.