Proje Destek Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi
PROJE DESTEKLERİ Gelir Getirici Projeler  Yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleri için verilen iş kurma destekleridir. 18 yaş üstü aile bireyi Tüm aile Projenin mahiyetine göre sertifika istenebilir.
TC Kimlik Kartı
Bireysel projelerde projeye göre değişmekle birlikte 15.000 TL’ye kadar
Grup projelerde koyunculuk için azami 50.000 TL, süt sığırcılığı için azami 150.000 TL 
Proje kapsamındaki emtianın alımını müteakip ödenir (Fon'dan kaynak talep edilmemektedir. SYD Vakıfları kendi kaynakları ile yürütmektedir).
PROJE DESTEKLERİ Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi   Sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin en uygun organizasyonla üretime katılmaları, üretilen tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirme ve pazarlamaları, gelir seviyelerini yükseltmeleri ve üretimde sürekliliklerinin sağlanması amaçlanmıştır.
 2010 yılından itibaren yeni proje alınmamaktadır. 
18 yaş üstü aile bireyi Yoksunluk içinde bulunan ve tarımsal üretim için yeterli kaynağa sahip olmayan vatandaşlar TC Kimlik Kartı  Süt sığırcılığı için: 4’er baş inek
 Koyunculuk için: 25’er baş koyun ve 1 koç,
 Seracılık için: 500 metrekare sera yapımı şeklinde desteklenmektedir.
SYD Vakfı ile İl Tarım Teşkilatı ile işbirliği içerisinde gerçekleşir. Geri ödemeler 2 yıl ödemesiz dönemi takiben 6 yılda 6 eşit taksitte yapılır (Fon'dan kaynak talep edilmemektedir. SYD Vakıfları kendi kaynakları ile yürütmektedir).
PROJE DESTEKLERİ İstihdam Eğitimi Projeleri  Yoksul kadınlara, işsiz gençlere, düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarının sağlanmasıdır.
 2010 yılından itibaren İŞKUR’un görev alanına girmesi nedeniyle desteklenmemektedir. 
18 yaş üstü bireyler Tüm aile TC Kimlik Kartı Sarf malzemesi ve harçlık ödemesi yapılır.  Kurslara katılım ile ödenir (İstihdam Eğitimi Projeleri 2016 yılından itibaren desteklenmemektedir)
PROJE DESTEKLERİ Sosyal Hizmet Projeleri Dezavantajlı grupların dışlanma riskinin azaltılması, sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlanması, sokakta çalışan/yaşayan çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. STK’lar ve Yerel Yönetimler SYD Vakfı aracılığıyla Genel Müdürlüğe  Dezavantajlı gruplar (Kadınlar, Yaşlılar, Engelliler, Çocuklar, Evsizler)
 Konular: Yaşlı ve Engellilerin Bakımı, Sosyal Market
Mütevelli Heyeti kararı ile online proje dokümanı Projeye göre Fon Kurulu tarafından belirlenir. Projede belirlenen dönemlerde ödeme yapılır.
PROJE DESTEKLERİ Aile Destek Merkez (ADEM) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki kadınlarımızın Devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak üzere, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezlerdir. SYD Vakıfları Dezavantajlı kadın ve çocuklar Mütevelli Heyeti kararı ile online proje dokümanı  Yeni açılan Merkezler için azami 300.000.-TL
 Devam eden Merkezler için azami 250.000.-TL
Vakfın talebi doğrultusunda, bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde ödeme yapılır.
PROJE DESTEKLERİ Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde 3294 sayılı Kanun kapsamındaki vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren merkezlerdir. SYD Vakıfları Dezavantajlı kadın ve çocuklar Mütevelli Heyeti kararı ile online proje dokümanı  Yeni açılan Merkezler için azami 300.000.-TL
 Devam eden Merkezler için azami 250.000.-TL
Vakfın talebi doğrultusunda, bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde ödeme yapılır.
PROJE DESTEKLERİ Yaşlı ve Engellilerin Bakımı Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları, temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması SYD Vakıfları Muhtaç durumda bulunan yaşlı ve engelliler Mütevelli Heyeti kararı ile online proje dokümanı Azami tutar, Vakıf periyodik payının iki katıdır. Vakfın talebi doğrultusunda, bir takvim yılı içerisinde azami 3 dilim halinde ödeme yapılır.
PROJE DESTEKLERİ Geçici İstihdam Projeleri - Yeni başvuru alınmamaktadır. - - - -