Proje Destekleri
Sosyal Hizmet Proje Destekleri

Fon kaynakları ile yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasına yönelik sosyal hizmet proje destekleri verilmektedir. Sosyal hizmet projelerinin amacı, sokakta çalışan/yaşayan çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum merkezleri veya sosyal amaçlı merkezlerin kurulması veya mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesidir.

ADEM/SODAM Projeleri

ADEM projeleri SYDT Fonu kaynaklarıyla 2012 yılı sonbaharında desteklenmeye başlanmış olan, büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen sosyal hizmet içerikli bir projedir. SODAM projeleri ise aynı konseptteki projelerin Roman Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygulanması şeklinde olmaktadır.

 

Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Projeleri

Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Projeleri ise 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi uyarınca engelli ve evde bakım desteğinden faydalanmayan ve muhtaç durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları, temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik proje destekleridir.