Sosyal Yardım Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi
AİLE YARDIMLARI Gıda Yardımları İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Başta dini bayramlar olmak üzere ihtiyaç halinde verilir.
AİLE YARDIMLARI Barınma Yardımları Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma TC Kimlik Kartı İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir. Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
AİLE YARDIMLARI Yakacak Yardımları  İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımlarıdır. 18 yaş üstü aile bireyi Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin takdiri ile belirlenir. Yılda bir kez kış dönemi öncesi
AİLE YARDIMLARI Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir. Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar TC Kimlik Kartı 325 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE  Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal
güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi
olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.
Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası TC Kimlik Kartı 400 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE  Öksüz ve Yetim Yardımı Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Anne vefat etmiş ise  baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi  çocuklar TC Kimlik Kartı 150 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE  Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır. 
Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olup babası askerde olan çocuklar
TC Kimlik Kartı 150 TL Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
AİLE YARDIMLARI Doğum Yardımı 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsamaktadır. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi kart sahipleri TC Kimlik Kartı Birinci çocuk için 300 TL
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL
Ödemeler bireysel bazda ve tek seferliktir.
BARINMA-GIDA Elektrik Tüketim Desteği (ETD) 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler. Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir. 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler TC Kimlik Kartı
Mesken Tipi Elektrik Faturası
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
EĞİTİM  Eğitim Materyali Yardımı  İhtiyaç sahibi ailelere yapılan eğitim materyali yardımlarıdır. 18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olan haneler aileler TC Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim dönemi içinde SYD Vakıfları tarafından belirlenir.
EĞİTİM  Şartlı Eğitim Yardımı Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve
okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla
devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.
18 yaş üstü aile bireyi İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler TC Kimlik Kartı İlköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL
Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
EĞİTİM  Öğle Yemeği Yardımı MEB ile işbirliği içinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Taşımalı eğitimden faydalanan öğrenciler TC Kimlik Kartı Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanır. Her iki eğitim öğrenim döneminde her gün karşılanır ((Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Ücretsiz Ders Kitabı İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri TC Kimlik Kartı Ders kitabı olarak verilir. Öğrenim dönemleri öncesinde verilir (Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Öğrenci Taşıma Barınma ve İaşe Yardımı Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik destek verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Devlet okullarında okuyan tüm ilk ve orta öğrenim öğrencileri TC Kimlik Kartı SYD Vakfı tarafından ihale sonucu belirlenir. Yıllık ödeme yapılır (Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek sağlanmaktadır. 18 yaş üstü aile bireyi Özel eğitime ihtiyacı olan engelli öğrenciler TC Kimlik Kartı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yıllık ödeme yapılır (Program MEB'e kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir. Başvuru alınmamaktadır).
EĞİTİM YARDIMLARI Yurt Yapımı Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır. SYD Vakıfları Muhtaç öğrenciler Mütevelli Heyeti Kararı
Proje Dokümanı
- Projeye göre hak ediş raporlarına göre aşamalı olarak ödenir.

İSTİHDAM 

İşe Yönlendirme Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları

İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yararlanabilir. 

TC Kimlik Kartı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Mütevelli Heyetince 40-100 tl arası tutar belirlenir. Ayda bir defayı geçmemek üzere yılda en fazla üç defa yararlanılabilinir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Mütevelli Heyetince belirlenir.

 

İSTİHDAM 

 

İşe Başlama Yardımı 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde yararlanabilir.

TC Kimlik Kartı

Brüt asgari ücretin 1/3’ ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilinir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Mütevelli Heyetince belirlenir.
SAĞLIK YARDIMLARI Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik)  Sosyal güvencesi olmayan,  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.   18 yaş üstü aile bireyi 0-6 yaş arası çocuklar ve hamileler TC Kimlik Kartı Gebelik döneminde aylık 45 TL, çocuk için aylık 45 TL,
Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 100 TL,
Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 TL,
Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
SAĞLIK  Engelli İhtiyaç Yardımı İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür. 18 yaş üstü aile bireyi Engelli Vatandaşlar Sağlık Raporu
TC Kimlik Kartı
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. İhtiyaca göre belirlenir.
SAĞLIK  Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar Hane Bireyi Sağlık güvencesinden yoksun aile bireyleri TC Kimlik Kartı G0 Prim tutarı 143,10 TL Kişi adına primi SGK'ya her ay devlet tarafından ödenmektedir.
SAĞLIK Katılım Payı Ödemeleri  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır. 5510 sayılı Kanununun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler Katılım payı ödemesi yapanlar TC Kimlik Kartı Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik muhteviyatında ödedikleri ve SYD Vakıfları tarafından söz konusu kişilere ödenen katılım payı toplam tutarı kadar İlgili SYD Vakfına müracaat etmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilir.
SAĞLIK Kronik Hastalık Yardımı  Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.  Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi SYDV Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan
Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler
TC Kimlik Kartı 1.657,86 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIK  Çoklu Doğum Yardımı Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir. Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olan haneler TC Kimlik Kartı 150 TL Ödemeler  her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
SAĞLIK Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen, 2828 sayılı kanun kapsamındaki Evde Bakım Yardımından yararlanmayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı hanelere yapılan yardımlardır. Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir. Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler TC Kimlik Kartı
Sağlık Raporu
Elektrik Tüketim Desteği (200 TL’ye kadar)
Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği
Birikmiş Elektrik Borcu Desteği (İlk ay tek sefere mahsus)
Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu Desteği tek seferlik yapılmaktadır.
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Aşevleri İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde, yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Tüm Aile TC Kimlik Kartı Sıcak yemek şeklinde verilir. Günlük
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Afet/Acil Durum Yardımları  Deprem, sel, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek verilmektedir. 18 yaş üstü aile bireyi Deprem, yangın, sel ve heyelan vb. durumlarda afetin ilk bir ayı için, muhtaçlık koşulu aranmaksızın, afetten etkilenen vatandaşların temel gereksinimleri karşılanır. TC Kimlik Kartı Afetin/Acil duruma göre oluşan ihtiyaçlar değerlendirilerek mütevelli heyeti tarafından belirlenir. İhtiyaç halinde ödenir.
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Terör Zararı Yardımları Terör olaylarından etkilenen fakir ve muhtaç durumda bulunan kişilerin acil  gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçları kapsamında yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar. TC Kimlik Kartı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir (Usul ve esaslara göre hane başı yapılan yardım tutarı aylık 1.200 TL' yi aşamaz). İhtiyaç halinde ödenir.
BARINMA - GIDA Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Hane bireyi Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma  Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsar. Kimlik Kartı (99 ile başlayan) 120 TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
EĞİTİM Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.  Hane bireyi Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden,;muhtaç,
Okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan,
Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve geçici eğitim merkezlerinde okuyan Suriyeliler ve diğer tüm yabancı çocuklar
Kimlik Kartı (99 ile başlayan) Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 50 TL
 Erkek öğrencilere aylık 45 TL

9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;
 Kız öğrencilere aylık 75 TL
 Erkek öğrencilere aylık 55 TL
Ödemeler 2 ayda bir yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Yaşlı Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili 65 yaş üstü vatandaşlar TC Kimlik Kartı 01.01.2021-30.06.2021 dönemi için  763,67-TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Aylığı Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaş üstü engelli kişiler  ile bu kişilerin vasi veya vekili  %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
01.01.2021-30.06.2021 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 609,61-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı  914,41-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.
ENGELLİ - YAŞLI Engelli Yakını Aylığı  Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır. 18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli,vasi) TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu
(20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
Sağlık Raporu
TC Kimlik Kartı
01.01.2021-30.06.2021 dönemi için 609,61-TL Ödemeler aylık yapılmaktadır.
SAĞLIK Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler  Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir.25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Yeni başvuru alınmamaktadır. Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenler TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu
01.01.2021-30.06.2021 dönemi için;
Hafif Silikozis aylığı (%15-%34) 1.317,23-TL,
Orta Silikozis aylığı (%35-%54) 1.505,41- TL,
Ağır Silikozis aylığı (%55 ve üzeri) 1.677,45-TL
Ödemeler aylık yapılmaktadır.