Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti


Soru 1: Sosyal ve ekonomik destek hizmetinin amacı ve içeriği nedir?

Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

Soru 2: Ekonomik destek hizmeti ne şekilde yapılır?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

Soru 3: Kimler sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanabilir?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar. -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler. -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti hakkında yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

Soru 4: Başvuru nereye yapılır? SED Hizmeti kapsamında müracaatçılardan istenecek belgeler nelerdir?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılır.

  • Dilekçe
  • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
  • Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
  • İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir. 

Soru 5: Ödeme miktarları nasıldır?

Ödemeler sosyal ve ekonomik destek yönetmeliği gereği belirlenen miktarın Genel Müdürlükçe belirlenen yüzdelik oranlarına göre yapılmaktadır.

Soru 6: Ekonomik destek ödemesi aynı hanede kaç kişiye verilmektedir?

Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında çocukları korunma altına alınmaksızın yararlandırılanlara aynı haneden en fazla 2 çocuk için yardım yapılmaktadır. Hakkında korunma ya da tedbir kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Soru 7: Süreli verilen ekonomik destek ödemesi nasıl kesilir?

Süreli ekonomik destek alan kişilerin periyodik olarak takipleri yapılır. Yardım yapılmasını gerektiren nedenin ortadan kalkması veya hayatını kendi imkanlarıyla sürdürebileceği kanaatinin oluşması halinde süreli nakdi yardımlar durdurulur.</p>