…
13 Haziran 2019, Perşembe Uşak, Türkiye

Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu


Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu, 19 Haziran 2019 tarihinde Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, kısa adı SADEFE olan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonuna bağlı Bilişim İletişim ve Teknoloji Akademisi (BİTA) ve Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği (SABİT)’nin işbirliği ile düzenlenecektir.

Dünya dijitalleşme sürecinden geçmektedir.

Mikro seviyeden makro seviyeye doğru süregelen dijitalleşme serüvenini bireyden topluma, son kullanıcıdan şirketlere kadar geniş bir perspektifte ele almak gerekmektedir. Çarpan etkisiyle beraber dijitalleşme, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın her alanına nüfuz etmiş durumdadır. Dolayısıyla, dijital dönüşüm ile verimlilik artmakta, iş hacimleri büyümekte, öğrenme hızlanmakta, bilgiye erişim kolaylaşmakta, yeni istihdam alanları açılmakta ve hayat şartları kolaylaşmaktadır.

Günümüz çağında “bilgi” en büyük hazinedir. Elinde değerli bilgileri barındıran organizasyonlar bu bilgileri yöneterek ve kullanarak büyümekte ve rakiplerinin önüne geçmektedir. Yaşadığımız dijital çağda, gün geçtikçe değişime uğrayan kullanıcı davranış ve alışkanlıkları nedeniyle vatandaşlarımıza kesintisiz, güvenli ve esnek bir hizmet sağlanabilmesinin kaçınılmaz tek yolu, dijital dönüşümü benimsemekten geçmektedir. Nesnelerin interneti (IoT) ile teknolojik gelişmelerin beklenmedik ihtiyaçlar doğurması, bizleri bu dönüşümün bir parçası yapmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde en iyi hizmetleri sunabilmek için doğru bilgiye erişebilmek ve en hızlı şekilde çözüme ulaşmayı sağlayacak deneyime sahip olmak, kurum ve kuruluşları farklılaştıran en önemli unsurlardan olacaktır.

Dünyada farklı özelliklere sahip engelli ve yaşlı bireylerin her gün gelişen teknolojiden yararlanabilmeleri, özellikle günlük hayatın eğitim, ekonomik ve toplumsal katılım alanlarında önemli rol oynamaktadır. Gelişen teknoloji, bilişim ve dijital yenilikler engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif ve etkin bir şekilde dâhil olmalarını, iletişimlerini, bağımsız yaşam becerilerini ve hareketliliklerini arttırarak bireyin insan onuruna yakışır yaşamını desteklemektedir.

Hareket kısıtlılığı olan bireyler evlerinden bilgisayar ve internet kullanımı ile öğrenebilmekte, çalışabilmekte, hizmetlere ulaşabilmekte ve sosyal etkileşime sahip bağlantılar aracılığı ile arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurabilmektedirler. E-ticaret, e-devlet, ulaşım, kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri ve kültürel hayata yönelik uygulamalar ve hizmetlere elektronik ortamda erişebilmektedirler.

Bu gelişmeler ile yaşlı ve engelli bireyler için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulunmakta, entegre ve kişiselleştirilmiş inovasyon çözümleri ile gelişen teknolojinin günlük hayatımıza olumlu katkıları ortaya çıkmaktadır. Hangi alanda faaliyet gösterdikleri fark etmeksizin ülkeler veya kurumlar dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettikleri ve geliştirdikleri projelerde dijital dünyanın sağlamış olduğu verileri aktif olarak kullanabildikleri ölçüde, kendileri için iyi bir geleceğin sağlam temellerini atmış olacaklardır.

Engelli ve yaşlı bireylerin yeteneklerini açığa çıkarmak, geliştirmek, aktif iş yaşamına katılımlarını sağlamak, tüm yaşam döngülerinin içinde yaşamın her alanını erişilebilir kılmak ve ihtiyaç duydukları her bilgiye erişimlerini sağlamak amacı ile sektörün, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin kısaca tüm paydaşların katılımı ile “Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu” düzenlenmektedir.

Sempozyum sonunda dijital dünyada engellilerin hayatını kolaylaştıran ve yaşam kalitelerini artıran uygulamaların teşviki ve ortaya çıkarılması için ilk defa gerçekleştirilecek olan ödüllü yarışma sonucu “Engelsiz Dijital Dünya İnovasyon Ödülü”verilecek; bu ödüller tasarım, bilişim, teknoloji ile gönüllülük ve öncü hizmet olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirilecektir.

Sempozyum konuları ile ilgili, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olan ve sonuç odaklı hazırlanmış bildiriler, Sempozyum kapsamında kabul edilecektir. Bildirilerin Sempozyum web sitesi eyddsempozyum.com üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiri özeti son gönderim tarihi 10 Haziran 2019, kabul edilen bildirilerin ilan tarihi 15 Haziran 2019 olarak belirlenmiştir.

19 Haziran 2019’da, paydaşlarımızla görüş alışverişi yapabileceğimiz, engelli ve yaşlılarımıza çözüm üretmek ve yaşamlarına katkı vermek üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı himayelerinde düzenlenen “Engelsiz Dijital Dünya” temalı Sempozyumumuza katılımlarınızı bekliyoruz.

https://www.eyddsempozyum.com/ linkinden de ‘Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu – Engelsiz Dijital Dünya’ etkinliği hakkında detaylı bilgi alınabilir.