…
15 Mayıs 2020, Cuma YOZGAT

Aile Haftası Ve Sosyal Hizmetler


Günümüzde değişimin kaçınılmaz olduğu toplumumuzda Türk aile yapısı da sürekli bir gelişim ve değişim süreci içerisindedir. Ekonomik koşulların ve endüstrinin gelişmesi sonucu aile yapısı ufalırken , beğeniler yaşam tarzı kısacası kültürün değişmesine de neden olmuştur.

Aile yapısındaki bu değişim, aile-çocuk ilişkileri ve anne-babanın çocuk yetiştirme tutumlarınıda etkilemiş daha demokrat ve özgür bireylerin yetişmesine neden olmaktadır.  Bizler günümüzde çocuğun yetiştirilmesi ve toplumun dönüştürülmesinde anne-babaların en büyük sorumluluklarının büyük ve zor olduğunu biliyoruz.

Bu noktası ile İl Müdürlüğü olarak aileyi güçlendirici çalışmalarımıza ağırlık verdik. Çünkü ailenin çocukla kaliteli iletişimi çocuğun kişilik ve soysal gelişimi açısından çok önemli haldedir. Aile içinde kurulan iletişimin çocuğa model olduğu ve onun daha sonraki yaşamında  önemli ölçüde etkilediği araştırmalarla ortaya konulmaktadır

Yine günümüzde aile dışı kurumlar, aile üyelerini daha fazla etkilemekte. Bizler İl Müdürlüğü olarak ailenin korunması, geleceğimizin teminatı olan çocuklardan bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği güvence altına almak için çalışmalara devam etmekteyiz.

Aile Eğitim Programı’ndan 4621 Kişi Yararlandı

İl Müdürlüğümüzce aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını gençlere aktarmak, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmak amacıyla İl genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütmekteyiz

Aile Eğitim Programı (AEP) ile eğitim, iletişim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya alanlarında, toplam 28 modül ve 210 konuda ailelere farkındalık eğitimi veriliyor.

İl genelinde bugüne kadar 4621 milyon kişiye AEP kapsamında eğitim hizmeti sunuldu.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı’ndan 2305 Kişi Yararlandı

Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖEP) da evlenmeyi düşünen veya bu konuda bilgi almak isteyen vatandaşları bilinçlendirmek ve evlilik hayatına hazırlamak amacıyla yürütülüyor. Bu çerçevede gençlere “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Aile Hukuku, Evlilik ve Sağlık” konularını içeren eğitimler düzenledik. Bu programdan İl genelinde şuana kadar bu güne kadar 2305 kişi yararlandı.

167 Kişiye Aile Danışmanlık Hizmeti

Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile Danışmanlığı Hizmeti, sosyal hizmet merkezlerimizce görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor.

Aile Sosyal Destek Programı ile Yeni Dönem

Öte yandan Bakanlık tarafından, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında arz odaklı hizmet modeline geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir döneme geçildi.

ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler ASDEP personeli aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor.

14 ASDEP görevlisi 12.040 haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 7478 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.

Muhtarlar ve Rehber Öğretmenlerle Görüşüldü

ASDEP kapsamında, muhtar görüşmeleri ile sosyal hizmet bağlamında bölgesel bazda risklerin tespit edilmesi amaçlandı. Geçen yıl başlayan çalışma kapsamında toplam 92 muhtar ile görüşülerek Bakanlığın hizmetleri ve ASDEP tanıtılarak, bölgeleri hakkında bilgi alındı.

Ayrıca ASDEP’in okullar ve okul-aile birlikleri iş birliğinde yaygınlaştırılması amacıyla rehber öğretmenlerle 2019 yılında başlayan çalışma kapsamında 68 rehber öğretmen 354 çocukla görüşme yapılarak, okulları ve çevresi hakkında bilgi edinildi.

Çalışmalar COVID-19 Salgını Sürecinde de Devam Etti

ASDEP ile ilgili çalışmalar COVID-19 salgını sürecinde de devam ediyor. ASDEP personeli, illerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek çalışma gruplarında aktif görev alarak çalışmalarını sürdürüyor.

ASDEP görevlileri, bu çerçevede haneleri ziyaret ederek sorun, ihtiyaç ve riskleri belirleyip; ihtiyaç duyan fert ve aileleri sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriyor.

Sosyal Hizmetlere Tek Noktadan Kolay Erişim

Vatandaşların sosyal hizmete erişiminde “Giriş kapısı” niteliğindeki kuruluşlar olan Sosyal Hizmet Merkezlerinde sosyal hizmetlere tek noktadan kolayca erişim sağlanıyor.

Bugün il genelinde 4 Sosyal Hizmet Merkezi hizmet sunuyor. Açılış onayı beklenen Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi İle Şefaatli ve Yerköy İlçelerimizdeki talepleri daha hızlı cevaplandıracağız.

Çocuklara Yönelik Hizmetler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tüm çocukların öncelikle aileleri yanında ve ait oldukları sosyal çevreden uzaklaştırılmadan fiziksel duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlamaları amaçlanıyor.

TÜİK verilerine göre Yozgat’ta  97 bin 232 çocuk (nüfusun %23,23’ü) bulunuyor. 

Bakanlığın korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımının aile ortamında sağlanmasına yönelik “Koruyucu Aile Hizmeti” kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış devam ediyor.

Aile odaklı hizmet modellerinden olan evlat edinme hizmeti ile durumu evlat edinilmeye uygun bir çocukla uygun olan aile veya kişi arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk-ebeveyn ilişkisinin kurulması amaçlanıyor.

Bugüne kadar Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı 5, evlat edinme hizmetiyle aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı  ise 60 oldu.

1.053 Çocuk İçin Aylık 1.023 TL Destek Veriliyor

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle de ekonomik yoksulluk içinde olup çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, kendilerine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla aylık ortalama 1.023 TL ekonomik destekte bulunuluyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek’ten yararlanan çocuk sayısı 2002 yılında 143 iken, bu rakam bu yıl 1.053 (ülke geneli 130 bin) olarak gerçekleşti.