…
…
…
…
…
…
…
…
18 Ekim 2019, Cuma Yozgat, Türkiye

"Değerlerimiz, Dezavantajlı Gruplar ve Sorumluluklarımız" paneli düzenlendi


Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde Valilik ;Konferans Salonu’nda "Değerlerimiz, Dezavantajlı Gruplar ve Sorumluluklarımız" konulu panel düzenlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ejder Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel panelist olarak yer aldılar.

Panelin açılışında konuşan Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, müdürlük tarafından yürütülen hizmetlerden bahsederek, dezavantajlı gruplara yönelik sürdürülen çalışmalar dönük akademik değerlendirmelerin önemine değindi. Panelin kendileri için önemli olduğunu ve akademik çevrelerle iletişimin olumlu katkı vereceğini belirtti.

Kurum çalışanları yanı sıra dezavantajlı gruplar ve üniversite öğrencilerinin katıldığı panelde; engelli, yaşlı, çocuk, kadın, şehit yakınları ve gaziler ile yoksullar, evsizler, mülteciler, savaş, terör, afet mağdurları genel bir çerçevede ele alındı.

İlk söz verilen panelist Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ejder Çelik, dezavantajlı gruplar, kısıtları, yeterlikleri ve engelleri konusunda bilgiler verdi. Kişide zihinsel gelişme süreci ve değerlerin içselleştirilmesi çerçevesinde bilinmesi gereken temel kavramlar ve yanlış anlamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Ejder Çelik, dezavantajlı grupların toplumun bir ürünü olduğunu vurgulayarak, olumsuzluğun temelde aileden ileri geldiğini ifade etti. Modern toplumun ürettiği dezavantajlı kadın ve buna bağlı olarak çocuğun ve toplumun etkilenişine dair düşüncelerini paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Ejder Çelik, aile içi şiddetin sebeplerine dairde değerlendirmelerde bulundu. Ahlak, vicdan, sorumluluk ve sağlamlık boyutlarıyla katılımcıların dikkatini çeken temel unsurları kritik eden Dr. Öğr. Üyesi Ejder Çelik, dezavantajlı bir topumda “avantajın” ne olduğunun da çok iyi tanımlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

İkinci sıra söz alan Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, dezavantajlı gruplarda değer algısını izah ederek, değerler eğitimi konusunda düşüncelerini paylaştı. Yurtlarda kalan çocuklar, sokakta kalan çocuklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aile müessesesinin önemine atıf yaparak, kadına statü kazandırma, meslek edindirme çalışmaları ile kadının aileden uzaklaştırılmaması düşüncesiyle ortaya konan farklı yaklaşımların varlığından bahsetti. Ailede yaşanan olumsuzluklara bağlı olarak çocukların korkusu, kaygısı, endişesi, suçlanma ve yalnızlığa itilmesi söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, anne faktörünün çocuk için çok önemli olduğunu vurguladı. Annenin esaslı bir öğretmen olduğunu belirterek, entelektüel bireylerin yetişmesi için gerekli temel kavramları anlattı. Endüstriyel gelişmelerle bağlantılı olarak yeni kuşak türlerinin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, bu durumun aile yapısını da etkilediğini ifade etti. Ailede ve toplumda sevgi unsuruna vurgu yapan Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, mültecileri anlamaya çalışmamız gerektiğini, eğitim imkanlarından mahrum kalmalarının doğurabileceği sonuçları neler olabileceğine dair düşüncelerini de sözlerine ekledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel ise dezavantajlı gruplara karşı sosyal sorumluluklarımız konusunda düşüncelerini paylaşarak, farkındalık çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel, ne tür tedbirler alınabileceğine dair 6284 sayılı kanunda bilgiler yer aldığına değinerek, dezavantajlı var ise onları o hale getirenlerinde olduğunu ifade etti. Farkındalığın bilinçli ve şuurlu olma hali olduğunu belirterek, insanın ifade ettiği anlamı açıkladı. Değerlerimizden uzaklaştığımızın farkına bile varamaz hale gelinebildiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel, aile içerisinde doğru davranışı sergileyememek, değerlerin farkında olmamaktır dedi. Velilerin ve eğitimci kadroların gençlik sorunlarının müsebbibi olduğundan bahseden Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel, insana hürmetin inancın gereği olduğu belirtti. Ahlakın merkeze alınması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Recep Temel, doğruyu bilmenin sadece bilgi olduğunu ancak onu uygulamanın ahlak olduğunu da sözlerine ekledi.

İlgiyle izlenen panelde bir medeniyet tasavvurunda toplumun özel ve önemli unsuru olan dezavantajlı gruplara dönük olarak, kurumsal ve toplumsal düzeyde sergilenmesi gereken tavrın nasıl olması gerektiği etraflıca ele alınmış oldu.

Panel moderatörü Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, panelin farklı yönleriyle ele alınan konular bakımından yeni perspektifler kazandırdığını belirterek, üniversitenin ilgili bölümlerinden öğrencilerin bu yönlü çalışmalarda daha aktif rol üstlenebilecekleri de ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, akademik çevrelerin bakışıyla sahada uygulayıcı aktörlerin buluşmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Program sonunda, panelin oldukça verimli ve faydalı bir toplantı olduğunu, katılımcıların istifade edebilecekleri nitelik ve düzeyde olduğunu vurgulayan Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli tarafından, akademisyenlere teşekkür edilerek plaket takdim edildi.