06 Mart 2018, Salı

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeron İşçilerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Tarihi Duyurusu


İLAN

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127. MADDESİNİN GEÇİCİ 23 VE 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAV TARİHİ DUYURUSU
 

24.12.2017 tarihli resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşların da Personel Çalıştırılmaya dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. ve 24 maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğ de belirtilen kriterler dâhilinde tespit komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarımız bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerin başvuruları kabul edilenler için Bakanlığımızın 02.03.2018 tarih ve 182 sayılı Olur’u gereği aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde sınav yapılacaktır.


SINAVA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


1-Sınava katılacak adaylar, üzerinde T.C kimlik numarası yazılı belgeyi (Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya bu belgelerin yerine geçerli başka bir belge) yanlarında bulunduracak, bu belge yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
2-Sınav yerine en az yarım saat önceden hazır bulunulması gerekmektedir.
3-Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb araçlarla cep bilgisayarı ve her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla sınava alınmayacaktır. İlan Olunur. 06.03.2018